OHIM с участие в Международна конференция относно прилагане на законодателството в областта на интелектуалната собственост

OHIM присъства на Международна конференция относно прилагане на законодателството в областта на интелектуалната собственост (International Law Enforcement IP Crime Conference), провела се в Мадрид. Целта на събитието е да се взаимстват опит и познания на полицията, митническите власти, регулаторни агенции, прокурори и следователи в областта на ИС с оглед споделяне на най-добрите практики и координиране […]

Международна конференцияOHIM присъства на Международна конференция относно прилагане на законодателството в областта на интелектуалната собственост (International Law Enforcement IP Crime Conference), провела се в Мадрид.

Целта на събитието е да се взаимстват опит и познания на полицията, митническите власти, регулаторни агенции, прокурори и следователи в областта на ИС с оглед споделяне на най-добрите практики и координиране на усилията в борбата с фалшифицирането и пиратството.

Съорганизирана от Интерпол, Европол и Националната полиция на Испания, проведената Международна конференция  предостави на OHIM идеална възможност да продължи усилията си за създаване на общи практики в сферата на прилагане на правата на ИС и да засили ролята на Организацията в областта на престъпленията, свързани с ИС.

Източник: OHIM