Административни такси за медиация в OHIM

Президентът на OHIM, Антонио Кампинос, обяви нова система за административни такси, свързани с медиирането. Тя се появява в следствие на решение от април тази година на Президиума на Апелативния бордс, което гласи, че когато има участие на медиатор от OHIM, такси за медиация по време на спиране на производството по обжалване пред Борда следва да […]

административни таксиПрезидентът на OHIM, Антонио Кампинос, обяви нова система за административни такси, свързани с медиирането по казуси с европейски марки и дизайни.

Тя се появява в следствие на решение от април тази година на Президиума на Апелативния бордс, което гласи, че когато има участие на медиатор от OHIM, такси за медиация по време на спиране на производството по обжалване пред Борда следва да се определят от Президента.

За да се сведат до минимум административните разходи, Президентът е решил, че такси, свързани с медиация трябва да бъдат въведени чрез текуща сметка или банков превод, и фиксирани на най-ниското възможно ниво.

Медиация, проведена в централата на OHIM в Аликанте следва да бъде безплатна. Когато процедурата се състои в офиса на OHIM в Брюксел, таксата ще е 750 евро. Това трябва да става под формата на еднократно плащане на сумата, която да е достатъчна да покрие разходите на медиатора, включително пътуване и настаняване, където е уместно. Ведомството ще започне процес на медииране в офиса си в Брюксел след получаване на съответното плащане.

Освен това, според Президента, плащаните административни такси трябва да се поделят между участващите страни, освен ако не са се споразумяли за друго. Всеки трябва да покрива собствените си разходи, освен ако не е уговорено друго. Административните такси не се възстановяват в случаите, когато медиацията не е успешна.

Решението на Президента влиза в сила от деня, последващ пубикацията му във Ведомствения Журнал на OHIM.

Източник: OHIM