Онлайн подаване на опозиции – нова, по-бърза и опростена eлектронна услуга

онлайнOHIM съобщи, че от март 2011 нова услуга за подаване на опозиции по електронен път (онлайн) е заменила съществуващия до момента електронен формуляр. Това ново решение е проектирано на базата на обратната информация, давана от потребителите през последните няколко години и разполага с няколко нови функции, привеждайки го в съответствие с други онлайн услуги като електронното подаване на заявки за регистрация на CTM и RCD.

Представени са нови автоматични проверки, които осигуряват предоставянето на правилни данни, необходими за придвижването на заявката. По-бързото подаване на опозицията се осъществява чрез натискане на бутон “SUBMIT” в полето за преглед. Веднага след това се получава потвърждение с номер на опозицията.

Източник: http://oami.europa.eu/

За нас – IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.