Промяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМ

СТМПромяна в практиката с уведомителните писма за публикуване на СТМ. OHIM съобщи, че последните данни относно оптимизираността на дейността на организацията показват, че процесът на експертиза значително се е подобрил. Понастоящем, нова заявка се публикува в раздел A1 на Официалния Бюлетин в рамките на целевото време от 11 седмици.

За да се автоматизира напълно процесът на уведомяване,  през октомври миналата година OHIM представи e-mail уведомителна система във формуляра за електронно подаване на заявки за марка на Общността (европейска търговска марка).

От тогава, потребителите на MyPage имат опцията да настроят своя e-mail адрес за получаване на сигнал в инструмента за наблюдение СТМ Watch, директно докато подават заявката по електронен път. Нужни са само няколко кликвания по електронния формуляр, за да бъде заявителят сигурен, че ще бъде уведомен на електронната си поща, веднага след като заявката му се публикува.

Наличността на e-mail уведомления, изискани по време на подаване на заявката или във всеки последващ момент, както и повишената популярност на новите напълно електронни решения, накараха офиса да промени досегашната си практика на изпращане на уведомителни писма за публикация (L124) всеки път, когато се публикува нова заявка.

Както бе съобщено и преди на уеб страницата на OHIM, Ведомството прекрати изпращането на споменатите L124 писма от 1 февруари. Тази промяна се отрази само на заявките, подадени от тази дата нататък.


IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка със заявка на патент цени.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си, като патентен представител.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина с европейски патенти и търговска марка на общността.