Повишената заявителска активност

марки и дизайниПовишената заявителска активност по отношение на марки и дизайни на Европейската общност се дължи както на ефективната работа на OHIM, така и на националните ведомства на страните – членки на Европейския съюз. За българските бизнес среди от първостепенна важност е обстоятелството, че те са както притежатели на марки и дизайни на Общността, така и участници на общия европейски пазар. Това означава, че от гледна точка закрилата правата на индустриална собственост, на територията на Република България, като страна – членка на Европейския съюз, действат 500 000 търговски марки на Общността – права, с които българските предприятия трябва да се съобразяват и да предвидят при изграждането на собствената си маркова стратегия.

IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата регистриране на търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за европейски патент.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция. Вижте нашата услуга за регистрация на търговска марка в ес.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.