Засилен интерес към регистрация на марки и дизайни на Общността

Ако се съди по интереса към марките и дизайните на Общността, общоикономическата криза започва бавно да се отдръпва. За първите шест месеца на настоящата година, броят на заявките за регистрация на Марки на Общността е нарастнал с 15%, а заявителската активност по отношение на дизайните също бележи ръст. Подобрение се наблюдава на всички големи пазари […]

регистрация на маркиАко се съди по интереса към марките и дизайните на Общността, общоикономическата криза започва бавно да се отдръпва. За първите шест месеца на настоящата година, броят на заявките за регистрация на Марки на Общността е нарастнал с 15%, а заявителската активност по отношение на промишлените дизайни също бележи ръст.

Подобрение се наблюдава на всички големи пазари и най вече в континентална Европа, като първенец е Германия, която традиционно е най-големият потребител. Според Президента на OHIM, Убо де Боер, ако темпът на растеж на заявленията за регистрация на марки и промишлени дизайни ще се запази, е възможно да станем свидетели на рекордна за ведомството година.

Източник: http://oami.europa.eu/

IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за регистрация на търговска марка в патентно ведомство.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка на общността и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.