Проекти на Ведомството за европейски марки и дизайни, финансирани от ЕС

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е определило и изпълнява три мащабни проекта, финансирани от Европейската комисия. Началото на проектите е през първото тримесечие на 2013г като се очаква продължителността им да бъде три години. ECAP III, в страните, които принадлежат към Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ASEAN) IP Key project, в Китай […]

проектиВедомството за европейски марки и дизайни OHIM е определило и изпълнява три мащабни проекта, финансирани от Европейската комисия. Началото на тези проекти е през първото тримесечие на 2013г като се очаква продължителността им да бъде три години.

  • ECAP III, в страните, които принадлежат към Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ASEAN)
  • IP Key project, в Китай
  • Модернизиране на системата за права на интелектуална собственост в Русия

Общата цел на проектите е да опосредстват по-лесния достъп до информация относно правата на интелектуална собственост в тези страни като насърчават интегрирането им в безплатна онлайн среда със свободен достъп, базираща се на вече съществуващи инструменти като TMview, Designview или TMclass.
Фаза II от един от тези проекти, EU-ASEAN, относно Закрила на права на интелектуална собственост (ECAP III) протича в периода 2013-2015 под ръководството на Ведомството за марки и дизайни на Общността.
Проектът на Европейската комисия IP Key, акцентира върху закрилата на интелектуална собственост за всички потребители в Китай. Изпълнението на този проект е част от Стратегическия план на OHIM работната програма на Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост.
В рамките на сътрудничеството между ЕС и Русия, OHIM работи с Федералната служба за интелектуална собственост (ROSPATENT) по проекта ‘Модернизиране на системата за права на интелектуална собственост в Русия,’ който започна през януари 2013г и ще приключи през месец декември 2015г.

Източник: OHIM

Разгледайте също: