Отказ от европейска марка поради задействана процедура по анулиране или отмяна

Някои собственици на търговски марки на Общността се отказват от тях, когато срещу марките се задейства процедура по анулиране, за да имат възможност да поискат преобразуване на национално ниво. В резултат на това, собствениците се възползват от допълнителен период от 5 години, по време на който могат да използват съответната търговска марка. Реално погледнато, по […]

европейска маркаНякои собственици на търговски марки на Общността се отказват от тях, когато срещу марките се задейства процедура по анулиране, за да имат възможност да поискат преобразуване на национално ниво. В резултат на това, собствениците се възползват от допълнителен период от 5 години, по време на който могат да използват съответната търговска марка.

Реално погледнато, по този начин се избягват последиците от анулиране на съответната европейска марка, което е накарало Ведомството за европейски марки и дизайни да промени своята практика.

Новата практика се състои от следното:

Ведомството да отложи регистрирането на оттеглянето на европейската марка, да информира ищеца за отмяна/анулиране относно намерението си да прекрати процедурата и да покани същия да представи своето становище. Ако ищецът не отговори, Ведомството за марки и дизайни на Общността ще изпраща второ писмо по повод прекратяване на процедурата, с което обръща внимание на ищеца за възможна загуба на права. Това се прави, за да се предотврати тълкуването мълчанието на ищеца като съгласие за прекратяване на процедурата по отмяна/анулиране.

За разлика от това, което се случва при оттегляна на заявление за европейска марка, резултатът от оттегляне на регистрирана марка на Общността не е същия, както от решението по същество, прекратяващо съответната процедура. Докато отказът от европейска марка влиза в сила от датата, на която е регистриран, решение, отменящо марката е в сила от по-ранна дата, а именно датата на регистрация на марката (в случай на недействителност) или датата, на която е подадено искането за отмяна (в случай на анулиране). Следователно, често и въпреки отказа от оспорената европейска марка, счита се, че заявителят все още има правен интерес в продължаването на процедурата по отмяна, с цел да се получи решение по същество.

Новите правила са в сила от 1-ви февруари 2014г.

Източник: OHIM