Работни групи на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма

Президентът на OHIM, г-н Кампинос, откри разискванията в началото на третия ден от проведените по-рано тази седмица срещи на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма. В своята реч към участниците, той подчерта необходимостта Ведомството да разшири своите хоризонти и да оправдае името си на Ведомство за „Хармонизация“ и говори за важната работа, която участниците във […]

Фонда за сътрудничествоПрезидентът на OHIM, г-н Кампинос, откри разискванията в началото на третия ден от проведените по-рано тази седмица срещи на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма.

В своята реч към участниците, той подчерта необходимостта Ведомството да разшири своите хоризонти и да оправдае името си на Ведомство за „Хармонизация“ и говори за важната работа, която участниците във  Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма са свършили през последния месец.

Общо осем проекта на Фонда за сътрудничество бяха тема на работните групи, а са проведени и три стартиращи срещи от Конвергентната програма, свързани с черно-бели търговски марки, основания за отказ на фигуративни търговски марки и вероятност от объркване при търговските марки.

Източник: OHIM