Класификационен наръчник на OHIM

Кръгът “Goods and Services Issues” е включил Класификационния наръчник (наръчник за класифициране на стоките и услугите в обхвата на търговските марки) в Наръчника по експертиза като част B.3., която влязла в сила на 1 февруари 2012г. Документът отразява настоящата практика на Ведомството и е приведен в съответствие с Ницхката класификация. Ведомството е наясно със случая C-307/10 […]

наръчник на OHIMКласификационен наръчник на OHIM

Кръгът “Goods and Services Issues” е включил Класификационния наръчник (наръчник за класифициране на стоките и услугите в обхвата на търговските марки) в Наръчника по експертиза като част B.3., която влязла в сила на 1 февруари 2012г.

Посоченият Класификационен наръчник на OHIM отразява настоящата практика на Ведомството и е приведен в съответствие с Ницхката класификация. Ведомството е наясно със случая C-307/10 “IP TRANSLATOR” (ИС ПРЕВОДАЧ) и факта, че преюдициалното запитване, което ще бъде поставено, може да има своето отражение.

OHIM работи и с няколко Национални ведомства в проекта Заглавия на класове с оглед да сближат позициите си относно общия подход към тълкуването на Заглавията на класовете от Ницхката класификация.

Когато възникне проблемна ситуация, свързана с някой от описаните въпроси, Ведомството веднага и без отлагане, ще предприема необходимите стъпки да измени практиката, както е посочено в наръчника, и съответно да информира потребителите.

Източник: OHIM

Научете за проверка на търговска марка.