Работните групи на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма отново в действие

До 28 февруари, осем национални ведомства (BOIP, FI, GB, IE, MT, PL, SK, LV) и CNIPA участваха в Работната група по Бъдещия Софтуерен Пакет. Тази Работна група има за цел да създаде богат набор от инструменти и софтуер за е-бизнес, което представлява следващата стъпка в управлението на бизнес процесите за национални ведомства в Европа. Две […]

Конвергентната програмаДо 28 февруари, осем национални ведомства (BOIP, FI, GB, IE, MT, PL, SK, LV) и CNIPA участваха в Работната група по Бъдещия Софтуерен Пакет. Тази Работна група има за цел да създаде богат набор от инструменти и софтуер за е-бизнес, което представлява следващата стъпка в управлението на бизнес процесите за национални ведомства в Европа.

Две други Работни групи на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма са заседавали отново на 28 февруари, по въпроси свързани с класификацията на стоки и услуги (CP1), с голям брой участници от неправителствени организации и ведомства за интелектуална собственост (AT, BOIP, BG, HR, CY, CZ, DK, Естония, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT,MT,LV, LT, NO, PL,PT, RO,SL,SK,ES,SE, CH,UK ) +WIPO+ INTA, MARQUES, последвани от CP2 инициативата на 1 март, занимаваща се с Хармонизиране наименованията на класове за стоки и услуги и имаща за цел да създаде Централен екип за Мрежата за европейски марки и дизайни, който да подпомага одобрени общи практики, включващ десет ведомства (BG,DK, HU, IE,IT,PL,PT,ES,SE, UK).

Източник: OHIM