Euroclass вече носи името TMclass

Глобалният инструмент за класификация Euroclass вече е с променено име – TМclass. Инструментът е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на OHIM. Решението за тази промяна подчертава растящата значимост на TMclass като достоверен ИС ресурс, който включва достъп до базите данни на ведомства за интелектуална собственост в […]

TМclassГлобалният инструмент за класификация Euroclass вече е с променено име – TМclass. Инструментът е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на OHIM.

Решението за тази промяна подчертава растящата значимост на TМclass като достоверен ИС ресурс, който включва достъп до базите данни на ведомства за интелектуална собственост в Европейския съюз и други големи ведомства за интелектуална собственост, включително Ведомството за патенти и марки на САЩ (USPTO) и Японското патентно ведомство (JPO).

TМclass е онлайн инструмент, основаващ се на Ницката класификационна система, която подпомага потребителите при правилното класифициране на стоки и услуги, когато подават заявления за регистрация на търговски марки.

TМclass позволява на потребителите да търсят термини на всеки от наличните 24 езика. Инструментът може да се използва и за потвърждение на списък с термини, за да се провери дали те приемливи в някое от участващите ведомства за интелектуална собственост. Освен това, инструментът прави превод на еквивалентни термини за стоки и услуги на всички налични езици.

Достъпът до TMclass е безплатен, онлайн за всички потребители на: http://tmclass.tmdn.org/

Източник: OHIM