Развитие на проект, свързан със старшинството

Следвайки успешната първа фаза на проекта за хармонизиране бази данни за старшинство, ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е разширило дейността по осъвършенстване на данните относно старшинство, за да се обхванат всички национални ведомства в ЕС. Разширяването на проекта ще доведе до формулиране на корекции, представени в CTM Регистъра за номериране на регистрационните номера […]

проектСледвайки успешната първа фаза на проекта за хармонизиране бази данни за старшинство, ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е разширило дейността по осъвършенстване на данните относно проект старшинство, за да се обхванат всички национални ведомства в ЕС.

Разширяването на проекта ще доведе до формулиране на корекции, представени в CTM Регистъра за номериране на регистрационните номера на някои национални търговски марки, за да се уеднакви форматът в националното ведомство. Ако има съществени различия, или са необходими поправки, Ведомството ще извърши съответния запис и ще публикува информацията CTM Бюлетина.

За всички такива Recordals, притежателите или техни представители ще получат комюнике, информиращо ги за извършената промяна.

Наличието на точна информация за старшинството е важно за собствениците на европейски марки, които по-рано са регистрирали идентична търговска марка в страна членка на ЕС, която е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок. Претенцията за старшинство позволява на собствениците на марки на Общостта да продължат да имат същите права в рамките на страната членка, каквито биха имали ако по-ранната марка все още беше регистрирана.

Понастоящем, четири национални ведомства (Португалия, Унгария, Чехия и Ирландия) вече изцяло прилагат проекта за страшинстворо, което включва установяване на връзки между вписванията в национални бази данни и в тази на Общността, както и публикуване на информацията в интернет.

Други единадесет национални ведомства ще започнат да прилагат проекта тази година: България, Бенелюкс, Естония, Франция, Гърция, Литва, Румъния, Словения, Словакия, Швеция и Великобритания.

Тези дейности се извършват като част от проекта на Фонда за сътрудничество, „Създаване и хармонизиране на бази данни за старшинство“, който цели да предложи хармонизиран речник, необходим, за да осигури на крайните потребители по-добра информация по отношение на претенциите за старшинство за всички национални ведомства в ЕС.

Източник: OHIM

Разгледайте още: