Модернизиране на европейското законодателство, свързано с регистрация на търговска марка

регистрация на търговска маркаВременно споразумение относно законодателството, имащо отношение към регистрация на търговска марка, което има за цел да подкрепи икономическия растеж чрез модернизиране на правилата за регистрация и закрила на търговска марка, бе одобрено от Комисията по правни въпроси на ЕП. Споразумението, постигнато между представители на Парламента и Съвета на 21 април, предстои да бъде одобрено и от страните членки на ЕС.

Европейската система за регистрация на марката е един от най-добрите примери за печеливша европейска концепция, която осигурява лесни и ефективни решения за бизнеса и гражданите, като същевременно намалява на бюрокрацията. Днес направихме важна стъпка към по-нататъшно подобряване и модернизиране на защитата и насърчаването на иновациите на нашия континент”, каза Cecilia Wikström (АЛДЕ, Швеция).

Запазвайки двойната система на национална и европейска търговска марка, актуализираното законодателството допълнително ще хармонизира националните и европейските процедури за заявяване на търговски марки и правата, гарантирани от тях.

Регистрацията на една търговска марка ще стане и по-евтина, особено за малките и средни предприятия, тъй като според новите разпоредби, марка на ниво Европейски съюз ще може да бъде регистрирана само за един клас стоки или услуги, вместо за три класа. Евродепутатите са успели да постигнат и значително намаляване на таксите за подновяване.

От една страна, новите договорени правила гарантират, че законните търговски интереси няма да бъдат засегнати, а от друга, те предоставят по-ефективни средства за борба срещу фалшивите стоки, преминаващи през територията на ЕС. По време на преговорите, участващите депутати подчертаха нуждата осигуряване на лесно транспортиране на генерични лекарства до развиващите се страни.

Неофициално договореният текст въвежда няколко подобрения в структурата и управлението на службата на ЕС, отговаряща за търговските марки (OHIM), която ще се нарича “Служба за интелектуална собственост на Европейския съюз”. Предвижда се Европейския Парламент да има място в управителния съвет на организацията.

Източник: Европейски Парламент


Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.