Формата на кубчето на Рубик – регистрирана търговска марка

регистрирана търговска маркаКубчето на Рубик е изобретено през 1974г от Ernő Rubik, професор по архитектура от Унгария. Специфичната му впечатляваща форма, за която са характерни черните линии и многоцветната решетъчна структура се радва на значителен търговски успех по цял свят. Кубчето е най-добре продаваната играчка от типа на пъзелите за всички времена. През 1999г Seven Towns регистрира характерната форма на кубчето на Рубик като триизмерна търговска марка в ЕС. Seven Towns е британска компания, която управлява правата на интелектуална собственост, свързани с кубчето.

Регистрирането на конкретни форми като търговски марки е възможно, при условие, че те са отличителни, т.е. когато с тяхна помощ потребителите разбират, че продуктът идва от определена компания и по този начин се гарантира, че получават постоянно качество. Пример за форма, регистрирана като търговска марка е известната на всички бутилка на Кока Кола.

Немският производител на играчки Simba Toys продава кубчета, подобни на кубчето на Рубик. През 2006г. компанията иска от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM да анулира търговската марка, регистрирана от Seven Towns на основание, че формата на кубчето е свързана с неговата функционалност и може да бъде защитена само с патент, но не и като търговска марка. Форми на обекти, които, въпреки че са отличителни, изпълняват техническа функция, не могат да бъдат регистрирани като триизмерни марки.

OHIM отхвърля иска на немската компания и тя отнася случая до Общия съд на ЕС. Той също отхвърля иска на Simba Toys. От издаденото постановление се разбира, че решетъчната структура на кубчето на Рубик силно се различава от други триизмерни пъзели, присъстващи на пазара, които се появяват в множество форми, включително тетраедър, октаедър или додекаедър, или пък имат повърхност, която не притежава същата решетъчна структура. Съдът потвърждава, че формата на Кубчето на Рубик има отличителен характер.

Според съда, възможността за въртене на кубчето не е резултат от черните линии или решетъчната структура, а от вътрешен механизъм, който не е видим на нейните графични изображения. Това означава, че тази регистрирана търговска марка не възпрепятства други компании да произвеждат и продават триизмерни пъзели, които не са със същия външен облик като традиционното кубче на Рубик.

Решението на Общия съд на ЕС в полза на Seven Towns е особено важно за компанията, тъй като основният патент, защитаващ технологичните характеристики на кубчето е изтекъл преди няколко години. За разлика от патентите, чието действие продължава само 20 години, закрилата на търговската марка е потенциално вечна, щом таксите за подновяване се плащат надлежно.

Надежда Драгомирова