“ Search9 ”- нов инструмент за търсене

Search9 – нов инструмент при изготвянето на доклади от търсене из бази данни в Общността, бе въведен във Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM). Инструментът поддържа и Виенската класификация и търсения по страни. Програмата е внимателно подготвена за OHIM и представя OSA (OHIM Similarity Algorithm) като инструмент за търсене. Краткосрочната цел е да се автоматизират […]

Search9Search9 – нов инструмент при изготвянето на доклади от търсене из бази данни в Общността, бе въведен във Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM).

Инструментът Search9 поддържа и Виенската класификация и търсения по страни. Програмата е внимателно подготвена за OHIM и представя OSA (OHIM Similarity Algorithm) като инструмент за търсене. Краткосрочната цел е да се автоматизират доколкото е възможно търсенията из бази данни по света. Все пак, това няма да бъде изпълнено в първата версия; ще има ръчно преглеждане на всички търсения през първите месеци, за да се гарантира високото качество на докладите.

Промяната с въвеждането на Search9, най-вероятно ще бъде видима за потребителите през новия облик на докладите. За търговски марки с доклади от търсене в национална база данни, ще има промяна в начина на предаване на докладите. Досега, ако получателят е клиент на MyPage, докладите можеха да се качват на Search Reports Online (SRO) на MyPage. Тази функция няма да се използва в бъдеще и всички доклади от търсения, включително националните, ще се предоставят според начина на комуникация, посочен от клиента (e-comm, факс или поща).

Източник: OHIM