Световен ден на интелектуалната собственост

26 април 2023 е под мотото –

„Жените и интелектуалната собственост: ускоряване на иновациите и творчеството“

 

Световен ден на интелектуалната собственост – Конкурс за дами изобретатели

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) избира 26 април за Световен ден на интелектуалната собственост. За пръв път празникът е отбелязан на 26 април 2001г. Денят не е избран случайно. През 1970 година на 26 април влиза в сила Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, с което се дава началото на единното ведомство.

СОИС посвещават празника на различни каузи.

Тази година каузата е с акцент на жените изобретатели, иноватори, творци и предприемачи по цял свят.

Световен ден на интелектуалната собственост

Мотото за 2023 година е: „Жените и интелектуалната собственост: ускоряване на иновациите и творчеството“.

Поколения наред жените са оформяли нашия свят със своята изобретателност и креативност, перспективи и таланти.

Каква е реалността, обаче?

В историческа ретроспекция, дамите са имали твърде рядко достъп до системата на интелектуалната собственост. Дори днес, по данни на СОИС от март 2023г., едва 16% от световните патенти са на жени. Този дисбаланс между половете е тревожен и е истински проблем, тъй като безброй идеи и брилянтни умове не са включени в иновационната екосистема и стимулиране на икономическия растеж. Прогнозата на СОИС е, че с тези темпове, за изравняване и равнопоставеност между половете сред изобретателите, може да се говори едва след 2064 година. С предприемането на навременни действия за насърчаване на жените да заемат своето почетно място в сферата на интелектуалната собственост, се дават възможности за достигане на огромен потенциал в световното развитие и благоденствие.

Световен ден на интелектуалната собственост

Ние, от IP Consulting, се присъединяваме и подкрепяме инициативата на СОИС, за да помогнем на жените да защитят и повишат стойността на работата си, чрез използване на системата за интелектуална собственост.

Подкрепяме българските дами изобретатели не само в световния ден.

Научете още за конкурса на ipbulgaria.bg.

26 април – Световен ден на интелектуалната собственост.