Проект „Технологична модернизация в предприятието”

 

АЙ ПИ КОНСУЛТИНГ ЕООД старита работа по проект с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-2207-C01 „Технологична модернизация в предприятието”

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на процеса на предоставяне на услуги – предвидено е придобиването на ERP система, специализиран софтуер за проучвания и анализи на информация за интелектуална собственост и клъстерен сървър.

Краен получател: АЙ ПИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Обща стойност: 202 500 лв., от които 101 250 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.