Търговска марка REVELE е объркващо сходна на Европейска Търговска Марка REVUELE

КАЗУСЪТ 

LIFY COSMETICS JSC на 22.07.22 г. подава заявка за регистрация на търговска марка REVELE No 4787286 (словна търговска марка във Франция). REVUELE Ltd, България, клиент на IP Consulting Ltd., подава опозиция срещу всички стоки и услуги от Клас 3 на споменатата вече марка пред Националния иститут по индустриална собственост във Франция. Опозицията се основава на регистрацията на търговска марка на ЕС No 013689856 (словна европейска търговска марка).

СТОКИ И УСЛУГИ

По-ранната европейска търговска марка е регистрирана за следните стоки/услуги:

3. Депилиращи кремове; Медицински пасти за зъби; Препарати за почистване на зъбни протези; лак за зъби; Пасти за зъби; Зъбни избелващи гелове; Води за уста, не за медицински цели; Лаки за протези; Препарати за пране; Търговски перилни препарати; Перилни препарати за домашно почистване; Препарати за избелване; Препарати за почистване на килими; Средства за почистване на обувки [препарати]; Препарати за почистване на прозорци под формата на спрей.

5. Фармацевтични кремове; Спермицидни кремове; Нощни кремове [медицински]; Кремове за оргазъм; Кремове (лечебни -) за крака; Лечебни кремове за кожа; Зъболекарски препарати и артикули; Хранителни добавки; Медицински хранителни добавки; Храна за диабетици; Антисептични почистващи средства.

35. Бизнес анализи, проучвания и информационни услуги; Рекламни, маркетингови и промоционални услуги; Услуги за търговска търговия и потребителска информация; Управление на бизнес; Договаряне на търговски сделки за изпълнители на артисти; Организация за бизнес управление; Надзор за управление на бизнеса; Посредничество и сключване на търговски сделки за трети лица.

Заявени стоки/услуги на оспорената марка:

3. Козметика за коса; лосиони за коса.

Следователно стоките/услугите на заявената за регистрация европейска търговска марка са сходни със стоките/услугите, на по-ранната марка.

ЗНАЦИТЕ

европейска търговска марка

Визуално сходство, оспорваното наименование REVELE и по-ранната европейска търговска марка REVUELE са със сравнима дължина (шест букви за оспорвания знак, седем за по-ранната марка) и имат шест общи букви (R, E, V, E, L и E), поставени в същия ред и образувайки същото повторение на REV-ELE.

Фонетично сходство, те имат еднакъв начален [rév] и краен [èle] звук.

Смислово сходство, заявяващото дружество няма основание да твърди, че оспорваната заявка „има ясно и определено значение“, че потребителят ще възприеме оспорвания знак като „спрегнатата форма на глагола reveal“.

ВЕРОЯТНОСТ ОТ ОБЪРКВАНЕ

Цялостната оценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост на взетите предвид фактори и по-специално сходството на търговските марки и сходството на посочените стоки или услуги; по този начин ниската степен на сходство между посочените стоки и услуги може да бъде компенсирана от висока степен на сходство между марките и обратно.

Релевантния потребител, който следва да се вземе предвид при оценка на вероятността от объркване, е средният потребител.

В конкретния случай, поради сходството на въпросните стоки и сходството на знаците, като цяло съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вземайки предвид всичко казано по-горе, Националния иститут по индустриална собственост във Франция прие Опозицията, основаваща се на по-ранната европейска търговска марка на опонента No 013689856 за основателна.