Търговска марка – същност и защита на марка

Съгласно  дефиницията, която предлага Закона за марките и географските означения (ЗМГО):

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.
защита на марка
За потебителите е важно, че в България и Европейския съюз действа регистрационна система (регистрация на марка). За придобиване на права на марката – защита на марка, а именно:
Правото върху марка (защита на марка) се придобива чрез регистрация (регистрация на марка), считано от датата на подаване на заявката.
Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
Правото върху марка е изключително право.
Ако имате отличителен знак или означение, което налагате, вече сте наложили или в което тепърва ще инвестирате – на първо място е силно препоръчително да се направи проверка / проучване за неговата чистота и след това Вашият знак да бъде регистриран.
Регистрацията / защитата на марката е държава по дъжава – тоест защитената марка в България – няма действие извън границите на държаваната.
Ако Ви интересува по-широк обхват в рамките на Европейския съюз – следва да защитите марката си като Европейска марка.
Повече информация може да намерите тук и тук .