Експертизата на ТМ по-лесна благодарение на Фонда за сътрудничество

Една от основните движещи сили на инициативите на Фонда за сътрудничество е желанието на потребителите да бъдат предоставяни услуги с по-добро качество и по-високо ниво на гарантираност и предвидимост в процесите по вземане на решения от ведомствата по интелектуална собственост. Понастоящем, експертизата на търговски марки в OHIM (Ведомство за европейски марки и дизайни), и други […]

търговски маркиЕдна от основните движещи сили на инициативите на Фонда за сътрудничество е желанието на потребителите да бъдат предоставяни услуги с по-добро качество и по-високо ниво на гарантираност и предвидимост в процесите по вземане на решения от ведомствата по интелектуална собственост.

Понастоящем, експертизата на търговски марки в OHIM (Ведомство за европейски марки и дизайни), и други национални ведомства, е процедура, извършвана от голям брой експерти, които, в по-голямата си част, работят независимо един от друг, прилагайки критерии за експертиза, както считат за правилно.

Едно от предизвикателствата, пред които са изправени инициативите на Сътрудничество и Конвергенция е да се обединят тези критерии, което означава, че всяка заявка ще се третира по абсолютно един и същ начин, без значение кой извършва експертизата.

Така че не е изенада, че инструмент (Common Tool), който произлезе от Фонда за сътрудничество е обхващане на заглавията от последните месеци.  Инструментът, който скоро предстои да бъде завършен (Common Examiner Support Tool (CESTO)) има за цел да предоставя на експертите напълно изчерпателни доклади само с едно натискане на бутона, давайки им достъп до голям брой бази данни и онлайн източници, които могат да ги подпомогнат в проучването на дадена търговска марка.

Инструментът генерира предварителни доклади от проверка като резултат от автоматично търсене, извършено в различни бази данни. Всичко, което експертът трябва да направи е да въведе информацията за търговската марка и CESTO ще извърши търсене из предварително определени източници, за да даде актуална информация, която би могла да е от значение за приемането или отхвърлянето на всяка конкретна заявка само в един единствен доклад.

Благодарение на популярния TMview, в доклада ще бъде включен списък с подобни марки, позволяващ на експерта да бъде по-последователен в прилагането на критерия Абсолютни основания в случай на потенциално възражение или отказ.

Например, CESTO предлага информация, извлечена от източници като например Международни непатентовани имена от Световната здравна организация (INN), бази данни за географски наименования, База данни на Общността за сортовете растения и база данни Член 6 трето от Парижката конвенция, поддържана от Световната организация за интелектуална собственост.

Друго предимство е и че инструментът предлага информация относно всички други търговски марки, регистрирани от същия заявител във всички участващи ведомства, отново подпомагайки последователността на процеса на взимане на решения.

Проектирането и изработването на инструмента CESTO, който се очаква да бъде изготвен следващите месеци, се извършва от Фонда за сътрудничество със значимото сътрудничество на участващите национални ведомства, както и други европейски и международни организации, които дават достъп до своята информация.

И докато нито един инструмент не може да замени работата на експертите, CESTO със сигурност ще направи техния живот по-лесен и по-ефективен и, в резултат на това, ще спомогне за предоставянето на по-добри услуги на потребителите на различните системи за търговски марки в цяла Европа.

Източник: OHIM

Разгледайте още: