Хърватия, Кипър, Мексико и Норвегия вече са част от TMview

Считано от 1 юли 2013г., четири нови национални ведомства по интелектуална собственост са предоставили информация за своите търговски марки, която да бъде включена в инструмента за търсене TMview. Кипър и Хърватия се присъединиха като членове на Европейския съюз, а Мексико и Норвегия като страни извън ЕС. Това интегриране е конкретен резултат от програмите за Международно […]

TMviewСчитано от 1 юли 2013г., четири нови национални ведомства по интелектуална собственост са предоставили информация за своите търговски марки, която да бъде включена в инструмента за търсене TMview.

Кипър и Хърватия се присъединиха като членове на Европейския съюз, а Мексико и Норвегия като страни извън ЕС.

Това интегриране е конкретен резултат от програмите за Международно сътрудничество и Фонда за сътрудничество, администрирани от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в сътрудничество с европейски и международни партньори.

Това последно разширение прави общия брой ведомства, участващи в TMview на 29.

С добавянето на първите търговски марки от ведомства извън ЕС, TMview вече предлага достъп до около 11 милиона търговски марки.

След почти приключилата интеграция на повечето ведомства от ЕС, включително Хърватия, TMview си поставя целта да придобие съответния критичен обем информация за търговски марки и географско покритие и да се превърне в основен инструмент за търсене на търговски марки.

От въвеждането си на 13 април 2010г., инструментът е получил почти 4 милиона търсения от 196 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Италия са сред най-честите посетители.

Източник: OHIM