Силен интерес към процедурата за ускорена регистрация на европейски марки

Между понеделник 24 ноември и вечерта на 28 ноември, във Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM са подадени 443 заявления за регистрация на европейска марка в съответствие с новата Fast Track процедура. Първата Fast Track е публикувана на 26 номври, в рамките на седмицата, която е подадена. Fast Track е безплатна услуга, предоставяна […]

The post Силен интерес към процедурата за ускорена регистрация на европейски марки appeared first on IP Bulgaria.

регистрация на европейски маркиМежду понеделник 24 ноември и вечерта на 28 ноември, във Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM са подадени 443 заявления за регистрация на европейски марки в съответствие с новата Fast Track процедура. Първата Fast Track е публикувана на 26 номври, в рамките на седмицата, която е подадена.

Fast Track е безплатна услуга, предоставяна от OHIM, която позволява на потребители техните заявления за европейски марки да бъдат обработвани и публикувани по-бързо. Една седмица след стартиране на новата услуга, чрез Fast Track са публикувани 87 търговски марки.

Предимството на процедурата за ускорена регистрация на европейски марки Fast Track не е само бързината. Потребителят, който подава Fast Track заявление може да избере желаните стоки и услуги от Хармонизираната база данни, която е база данни с термини, Вече приети от Ведомството за европейски марки и дизайни и от на практика всички национални ведомства за интелектуална собственост в  Европейския съюз.

За да кандидатствате за Fast Track, можете да използвате един от формулярите за онлайн заявяване за търговска марка, Five-step или Advanced.

  • Five-step формулярът е предназначен за Fast Track: насочва ви стъпка по стъпка, за да може заявлението ви да бъде придвижено съгласно Fast Track процедурата.
  • Advanced формулярът ви предупреждава, кога заявлението отговаря на условията за Fast Track и кога не.

Източник: OHIM

The post Силен интерес към процедурата за ускорена регистрация на европейски марки appeared first on IP Bulgaria.