В Словакия вече подават заявления за търговски марки по електронен път

Словашкото ведомството за индустриална собственост вече изпълнява проекта e-Services, разработен от Фонда за сътрудничество на OHIM. Интегрирането на проекта за електронни услуги отбелязва пореден успех на екипите от Ведомството на Словакия и Фонда за сътрудничество. През юли тази година електронното подаване на заявления за регистрация на търговски марки бе въведено в Словакия, ключов момент за […]

СловакияСловашкото ведомството за индустриална собственост вече изпълнява проекта e-Services, разработен от Фонда за сътрудничество на OHIM.

Интегрирането на проекта за електронни услуги отбелязва пореден успех на екипите от Ведомството на Словакия и Фонда за сътрудничество. През юли тази година електронното подаване на заявления за регистрация на търговски марки бе въведено в Словакия, ключов момент за внедряването на проектите на Фонда за сътрудничество в рамките на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни. Словакия и Естония са пилотни ведомства по отношение на e-Services, като проекта е интегриран от двете страни благодарение на усилената работа на местните екипи, подпомагани от експертите на Ведомството за европейски марки и дизайни.

Проектът e-Services има за цел да разработи комплект от уеб базирани инструменти за национални и регионални ведомства за интелектуална собственост в ЕС, които да улеснят електронното подаване на опозиции срещу регистрация на търговски марки, заявления за регистрация или подновяване на търговски марки и дизайни, отмяна на търговски марки и недействителност на промишлени дизайни.

Източник: OHIM