Заявки за европейски марки ще бъдат обработвани, само след заплащане на съответната такса

От 24 ноември, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще разглежда заявления за регистрация на марки на Общността и ще обработва съответната кореспонденция само след извършено плащане. Ведомството счита, че така ще бъде по-ефективно като организация, тъй като повече няма да се налага да работи по заявления, за които в крайна сметка никой няма […]

заявки за европейски маркиОт 24 ноември, Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM ще разглежда заявки за европейски марки и ще обработва съответната кореспонденция само след извършено плащане. Ведомството счита, че така ще бъде по-ефективно като организация, тъй като повече няма да се налага да работи по заявления, за които в крайна сметка никой няма да плати такса.

OHIM е агенция на Европейския съюз, която обслужва предприятията в целия ЕС. Ведомството за европейски марки и дизайни смята за свой дълг към лицата, използващи услугите му, да бъде възможно най-ефективно. Справка назад във времето показва, че 4% от получените заявления за регистрация на европейска марка са били обработени без за това да бъде платена необходимата такса като броят дори расте – загуба на време и по-ниска ефективност.

По-бърза процедура за обработване на заявки за европейски марки

Също от 24 ноември, потребителите ще разполагат с възможността техните заявления да бъдат публикувани по-бързо посредством новата „Fast Track“ процедура, напълно безплатно. С Fast Track заявка за регистрация на марка ще бъде публикувана за половината от времето, или по-малко, в сравнение с обикновените заявления.

Fast Track означава липса на неточности при класифицирането – задължително е потребителите да подбират стоки и услуги от база данни с термини, вече приети от OHIM и почти всички национални ведомства за интелектуална собственост от Европейския съюз.

За да отговаря заявление им на условията за Fast Track и за да остане в процедурата, необходимо е заявителите, наред с други условия да:

  • изберат стоки и услуги от хармонизираната база данни на OHIM, която съдържа предварително потвърдени и преведени термини.
  • платят в края на процедурата по заявяване или непосредствено след подаването.

Освен това, при подаването или по време на експертизата от специалистите на OHIM, в заявлението не трябва да има никакви пропуски или недостатъци.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни