Ведомството за европейски марки и дизайни ще председателства Мрежата на европейските агенции през 2016г

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще ръководи мрежата от агенции в рамките на ЕС през 2016г. По време на срещата между Ръководителите на агенции в Европейския съюз и Ръководителите на администрации във Виена, OHIM е избрано да вземе участие в тристранна група в рамките на мрежата за период от три години, започващ през […]

The post Ведомството за европейски марки и дизайни ще председателства Мрежата на европейските агенции през 2016г appeared first on IP Bulgaria.

Ведомството за европейски марки и дизайниВедомството за европейски марки и дизайни OHIM ще ръководи мрежата от агенции в рамките на ЕС през 2016г. По време на срещата между Ръководителите на агенции в Европейския съюз и Ръководителите на администрации във Виена, OHIM е избрано да вземе участие в тристранна група в рамките на мрежата за период от три години, започващ през март 2015г. Ведомството за марки и дизайни на Общността ще поеме председателството през 2016г.

Към настоящия момент действат 41 европейски агенции, разположени в държавите-членки на ЕС, – което означава, че те са най-близкото физическо присъствие на ЕС за много граждани в рамките на Съюза. Агенциите работят по най-различни въпроси, които ежедневно засягат гражданите на ЕС, включително образование, безопасност на храните, индустрия, условия на труд, здраве и безопасност, правосъдие, транспорт, бизнес и иновации.

Мрежата на европейските агенции е създадена с цел подобряване на координацията, обмена на информация и съгласуване на общи позиции по въпроси от общ интерес между агенциите на ЕС, както и за по-нататъшно подобряване на ефективното и ефикасното им функциониране.

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ще ръководи мрежата през 2015г., поемайки поста от Агенцията за основните права (FRA), която пое кормилото през 2014г.

Източник: OHIM

The post Ведомството за европейски марки и дизайни ще председателства Мрежата на европейските агенции през 2016г appeared first on IP Bulgaria.