Висока активност при регистриране на марка на Общността

Висока активност при регистриране на марка на Общността

В месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марки и дизайни на Общността силно са се увеличили през 2010г.

След извършването на някои статистически корекции става ясно, че крайният резултат е  11% увеличение за годината при заявките за европейски търговски марки, стигайки до около 98,000. Общият брой на заявленията, включително международните заявки, е достигнал почти 82,000 (с 7% повече).

Възстановяването на активността за регистриране на европейски търговски марки е повсеместно, но е особено силно в двата най-големи национални пазара, Германия и САЩ.

IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.