Висока активност при регистрация на марка на Общността

регистрация на марка на ОбщносттаВ месечния си информационен бюлетин от януари 2011г. OHIM отново съобщи, че заявките за регистрация на марка на Общността и дизайн на Общността силно са се увеличили през 2010г.

След извършването на някои статистически корекции става ясно, че крайният резултат е  11% увеличение за годината при заявките за европейски търговски марки, стигайки до около 98,000. Общият брой на заявленията, включително международните заявки, е достигнал почти 82,000 (с 7% повече).

Възстановяването на активността за регистрация на марка на Общността е повсеместно, но е особено силно в двата най-големи национални пазара, Германия и САЩ.

IPConsulting® е консултантска агенция и адвокат интелектуална собственост за защита, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка и регистрация на патент.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция. Вижте повече тук Европейски патентен представител.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина с международна регистрация на марка.