Натрупване на патенти и значението му за конкуренцията и иновациите

натрупване на патентиИкономическият и научен консултативен съвет на Европейското патентно ведомство (ESAB) оповести своето становище относно натрупване на патенти и неговото въздействие върху конкуренцията и иновативните политики.

Членовете на ESAB се споразумяха за следното:

  • Агрегаторите на патенти биха могли да помогнат за създаването на функциониращ пазар за патенти, който да е ясен, прозрачен и ефективен. Въпреки това, едно натрупване на патенти може да доведе до антиконкурентно поведение, което е възможно да възпрепятства иновациите и да доведе до намаляване на благосъстоянието.
  • Въпреки това, за да се избегне обезсилването на благоприятния за иновациите ефект от агрегиране на патенти, никоя конкретна форма на струпване на патенти не трябва да се разглежда сама по себе си като антиконкурентна. По-скоро, потенциално неправомерното поведение на индивидуалните агрегатори по-скоро трябва да се оценява във връзка с всеки отделен случай въз основа на фактите и обстоятелствата по него.
  • Органите, регулиращи конкуренцията вече разполагат със законодателство, което е в сила и имат под ръка инструменти, с помощта на които да се справят с антиконкурентното поведение. Препоръчително е организациите за защита на конкуренцията да обогатят познанията на своите служители относно патентната система като цяло, както и правилно да оценяват свързаните с нея технологични въпроси.

Източник: Европейско патентно ведомство


IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.