Патентна информация от Корея и Япония вече е част от Global Dossier

Патентна информация от Корея и Япония вече е част от Global DossierЕвропейското патентно ведомство обяви, че разширява услугата си Global Dossier като включва патентна информация, предоставена от Японското патентно ведомство (JPO) и Корейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO). Съобщението бе обявено по време на Световния конгрес Fédération Internationale des Counseils en Propriété Intellectuelle (FICPI), който се провежда в Кейптаун, Южна Африка тази седмица.

Проектът е инициатива на EPO, JPO, KIPO, Ведомството за индустриална собственост на Китай (SIPO) и Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), наричани заедно IP5, които са дали съгласието си да предоставят информацията, генерирана от всяка служба в семейство на патентни заявки (заявления за едно и също изобретение, подадено в различни ведомства). Целта е да се опрости достъпа до важна информация, отнасяща се до тези досиета, както за потребителите, така и за обществото, както и да се подобри прозрачността на патентната система.

Президентът на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели заяви: „С това допълнение към услугата глобално досие на ЕПВ, ЕПВ още веднъж демонстрира своята ангажираност не само да работи с IP5 ведомствата, но и да има водеща роля при деблокирането на ползите от това сътрудничество, за да предоставя най-висококачествени услуги на потребителите по целия свят.“

Вече поместената патентна информация е достъпна безплатно през Espacenet и Европейския патентен регистър.

Източник: ЕПВ


IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина.