Актуални теми за студентски научни изследвания

Университетската мрежа на OHIM е започнала да публикува изследователските теми, с които да се популяризира по-пълното познаване на марките и дизайните на Общността в европейските университети. През изминалата година, студент от всеки от 22-та участващи университета е подготвял магисърска теза по тези теми, свързани със системата на марки и дизайни на Общността, които теми първоначално […]

научни изследванияУниверситетската мрежа на OHIM е започнала да публикува теми за студентски научни изследвания, с които да се популяризира по-пълното познаване на марките и дизайните на Общността в европейските университети.

През изминалата година, студент от всеки от 22-та участващи университета е подготвял магисърска теза по тези теми, свързани със системата на марки и дизайни на Общността, които теми първоначално са били предложени от OHIM. Студентите са представили своите междинни резултати по време на изследователски срещи, проведени в OHIM, където са осъществили обмен на информация със старши служители на OHIM, действащи като “съветници в изследването”.

“Горещите теми” за научни изследвания включват отличителни знаци, географски означения, марки с репутация, доказателствения стандарт за „нечестно предимство”, защитата на слаби търговски марки, неологизми, вероятностт за объркване, функцията на формата като абсолютно основание за отказ, както и темата за това “кой притежава една марка на Общността”.

Уеб страница на OHIM университетска мрежа.

Източник: OHIM