OHIM – Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 – 2011

OHIM си е поставило амбициозната цел да постигне съвършенство на предоставяните услуги, но признава, че за да ги осъществи, трябва да има добра представа какво потребителите очакват от ведомството, и как нуждите им могат да се променят във времето. Във връзка с тази философия, Президентът на OHIM, Антонио Кампинос, наскоро обяви провеждането на Проучване удовлетвореността […]

OHIMOHIM си е поставило амбициозната цел да постигне съвършенство на предоставяните услуги, но признава, че за да ги осъществи, трябва да има добра представа какво потребителите очакват от ведомството, и как нуждите им могат да се променят във времето.

Във връзка с тази философия, Президентът на OHIM, Антонио Кампинос, наскоро обяви провеждането на Проучване удовлетвореността на потребителите, покриващо периода между септември 2010г и октомври 2011г.

Целта на проучването е да очертае областите, които се нуждаят от подобрение и да позволи на Ведомството да си постави пододящите приоритети, да усъвършенства услугите си, а и да измери цялостната оценка за дейността си.

Подобни проучвания се извършва всяка година от 2005г насам, въпреки че последното е било спряно, за да се избегне припокриване с Allensbach проучването от 2009 – 2010г.

Това конкретно изследване бе извършено от „Institut f?r Demoskopie Allensbach“ като част от общото проучване на Европейската комисия на цялостното функциониране на системата за търговски марки в Европа, включило 1.600 произволно изпрани потребители.

Тазгодишното проучване представлява важен елемент от Стратегическия план на OHIM, а именно Ключова инициатива 25 – Подобряване качеството на услугите на OHIM. То ще бъде извършено от водещата компания QUOTA Research, с над 20 години опит в областта на пазарните проучвания, която ще разпрати имейли до потребителите с линк към опростен и съкратен уеб-базиран въпросник на 5-те официални езика на Ведомството, поставяйки въпроси, занимащи се с нивото на удовлетвореност от процедурите, свързани с марки и дизайни на Общността, както и с теми, свързани с оплаквания, информационни и комуникационни услуги, както и имиджа на Ведомството.

За разлика от предишни проучвания, тази годинма потребители на услугите на OHIM, намиращи се извън ЕС, също ще бъдат поканени за участие, предлагайки много-по широко виждане за това, как хората по света възприемат Ведомството.

След провеждане на проучването, което трябва да приключи до средата на декември, резултатите и съответните анализи ще бъдат публикувани през първата четвъртина на следващата година.

Alicante News ще публикува получените данни както и когато са налични.

Източник: OHIM

Вижте също патентоване на търговска марка и защита от нелоялна конкуренция.