Десето издание на Ницската класификация

От 1-ви януари 2012г., OHIM ще започне прилагането на Ницската класификация. Заявки, подадени преди тази дата няма да бъдат рекласирани, дори ако заявителят подаде съответното искане. Също така, при подновяване няма да бъдат рекласирани и заявки, подадени преди тази дата. Базите данни на Ведомството и публикациите на заявки за марка на Общността в Бюлетина ще […]

Ницската класификацияОт 1-ви януари 2012г., OHIM ще започне прилагането на Ницската класификация. Заявки, подадени преди тази дата няма да бъдат рекласирани, дори ако заявителят подаде съответното искане.

Също така, при подновяване няма да бъдат рекласирани и заявки, подадени преди тази дата.

Базите данни на Ведомството и публикациите на заявки за марка на Общността в Бюлетина ще бъдат съответно адаптирани и ще отразяват 10-тото издание на Ницската класификация от 1-ви януари следващата година за марки, подадени от тази дата.

Във връзка с този въпрос, Комюнике No 1/11 на Президента на Ведомството от 31 октомври 2011г. Може да бъде прочетено на сайта на OHIM http://bit.ly/v5RYvO.

Източник: OHIM