OHIM 2011 – Преглед на изминалата година

Стратегически план За OHIM, 2011г ясно се характеризира с изработването и последвалото реализиране на Стратегическия план на Ведомството. В следствие на интензивен процес на консултации със служители на OHIM, националните ведомства по интелектуална собственост в Европейския съюз и други влиятелни международни ведомства и потребителски организации, OHIM публикува работния вариант на своя Стратегически план през месец […]

OHIMСтратегически план

За OHIM, 2011г ясно се характеризира с изработването и последвалото реализиране на Стратегическия план на Ведомството.

В следствие на интензивен процес на консултации със служители на OHIM, националните ведомства по интелектуална собственост в Европейския съюз и други влиятелни международни ведомства и потребителски организации, OHIM публикува работния вариант на своя Стратегически план през месец май.

Понастоящем, планът се намира в етап на изпълнение, определя всяка област от дейността на Ведомството до 2015г и има за цел постигане глобалната Визия на OHIM за мрежата на Европейските Търговски марки и Дизайни чрез шест специфични Линии на Действие, основаващи се на на двата фундаментални стълба –  Организационно осъвършенстване и Международно сътрудничество.

Годината в цифри

Заявления за марка на Общността 
Към края на декември, от Ведомството очакваха да са приели около 106.000 заявления за регистрация на търговска марка на Общността (Европейска търговска марка), като заявленията в съответствие с Мадридския протокол представляват 16% от общия брой – 8% увеличение спрямо 2010г. През 2011г станахме свидетели и на едномилионното по ред заявление за марка на Общността, особено важен крайъгълен камък в дейността на OHIM.

Заявления за дизайн на Общността 
Малко над 87.000 се очаква да са получените заявления за регистрация на промишлен дизайн на Общността, което е с около 6% повече от 2010г.

Service Charter – CTM 
По отношение на своевременността, 99% от заявленията за марка на Общността, които не изискват взаимодействие с потребителя, нито са оспорени по някакъв начин, се публикуват в рамките на новия Service Charter стандарт от 10 седмици. Още повече, че 98% от тези директни заявления, които не са предмет на опозиция, се регистрират в рамките на 25 седмици.

Service Charter – RCD 
По отношение на своевременността, засягаща промишлените дизайни, Ведомството се изправи пред новите цели за “първо действие” на Ведомството до 10 работни дни в заявления с проблеми в 98% от случаите, което надминава целта от 80%. Новият “fast-track”стандарт за регистриране на дизайн на Общността  в рамките на два работни дни за заявления, покриващи някои несложни критерии се осъществява в 98% от случаите. На практика, ако се погледнат всички подадени заявления за регистрация на промишлен дизайн, около 40% са регистрирани в рамките на два дни, а само на една трета от тях процесът е отнел повече от 12 дни.

Опозиции 
В областта на опозициите, OHIM очакванията към края на изминалата година бяха за над 17.000, около 800 по-малко отколкото през 2010. Очаква се крайният брой на взетите решения да е около 6.500, което означава с13% по-малко от първоначално прогнозираните в Работната програма за годината.

Извършени са съществени подобрения в сравнение с 2010г по отношение на уведомленията за решения по опозиции в рамките на 10 седмици от края на производството, като целта е постигната в 87% от случаите. По отношение на качеството, с настоящите 90% Ведомството стабилно се приближава до целта от 95% безгрешни решения.

Отмяна 
Продължават да се получават увеличаващ се брой искания към OHIM за отмяна на вече регистрирани търговски марки на Общността, като очакванията са за малко под 1.100, което е почти 150 повече от предходната година и 40% повече от исканията, подадени през 2009г.

Поглеждайки към исканията за обявяване на недействителност на дизайни на Общността, докато относително малка част от тях предизвикват такива искания, засилващата се тенденция, отчетена през май месец, продължава. Над 380 искания за обявяване на недействителност на дизайни на Общността за 2012 са двойно повече от предвидените в Работната програма.

Регистрация 
Постигнат бе съществен прогрес в обработката на хиляди Вписвания, които никога не са били публикувани поради технически причини и в премахването на дублирани записи в базата данни на притежателите. Въведени са и подобрени методи на експертиза във Вписванията (Recordals). През третото тримесечие, 97% от прехвърлянията и 98% от проверката на заявленията се обработват в рамките на 14 дни. На практика всички забавяния са елиминирани и към настоящия момент по всички нови случаи се предприемат действия в рамките на максимум 48 часа.

Старшинство 
По Проекта за старшинството (Seniorities Project) са коригирани на 23.000 искания за старшинство в Регистъра, а останалите са проверени и потвърдени. Понастоящем, от общо над 75.000 търговски марки от 11-те национални ведомства, повече от 98% съответстват на данните в Регистъра на OHIM.

Потребители 
През ноември 2011г бяха разпратени покани до потребители на услугите на OHIM за периода септември 2010г. до октомври 2011г., призоваващи към участие в последното Проучване на Удовлетвореността на Потребителите.

Целта на това проучване е да очертае области, нуждаещи се от осъвършенстване и да позволи на Ведомството да определи подходящи приоритети, за да подобри услугите си и да се измери общото удовлетворение.

За пръв път, потребители на услугите на OHIM, намиращи се извън Европейския съюз, също бяха помолени за участие, по този начин осигурявайки много по-широко виждане за това как Ведомството се възприема в световен мащаб.

Очаква се резултатите от проучването да се публикуват през първото тримесечие на 2012г.

В допълнение на използваните официални инструменти за проучване, Ведомството периодично получава обратна връзка от своите потребители чрез Информационния център. Центърът се занимава със запитвания, състоящи се от около 5.000 телефонни обаждания, 1.000 имейли и 20 жалби на месец.

Източник: OHIM

Научете повече за регистрация на полезен модел.