Двоен електронен подпис за общи искания по опозиции

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM въвежда двоен електронен подпис за съвместни искания, свързани с подадени опозиции. Често, по определени въпроси двете страни по даден спор са на едно мнение, например удължаването на периода за размисъл или удължаването на различни срокове. В други случаи, биха могли да поискат прекратяване на процедурата. Съгласно практиката на […]

електронен подписВедомството за европейски марки и дизайни OHIM въвежда двоен електронен подпис за съвместни искания, свързани с подадени опозиции. Често, по определени въпроси двете страни по даден спор са на едно мнение, например удължаването на периода за размисъл или удължаването на различни срокове. В други случаи, биха могли да поискат прекратяване на процедурата.

Съгласно практиката на OHIM, когато такъв тип искане е представено от двете страни и когато е спазен съответния срок за предявяването му, то се приема от Ведомството.

Въпреки това, до стартирането на новата уеб страница на Ведомството за европейски марки и дизайни, страната, подала искането по електронен път, трябваше да прилага и два ръкописни подписа. Всичко това вече може да бъде направено по електронен път.

Защо да се използва двоен електронен подпис ?
Защото е по-лесно. Първо, не се налага да карате другата страна да ви изпраща ръкописен подпис. Второ, не се налага да се занимавате с прикачване или сканиране на документи. Само един клик и молбата ви за общ подпис се изпраща към другата страна.
Защото е по-бързо. С двойния електронен подпис, информацията не трябва да се въвежда на място в OHIM, което дава възможност исканията да се обработват значително по-бързо.

Подробни инструкции за подаване на общо искане по опозиция чрез електронен подпис, можете да откриете на уеб страницата на Ведомството за марки и дизайни на Общността.