Съгласуване на практики за търговски марки

Днес е втория ден на 12тата Среща по съгласуване на практики, свързани с търговските марки между Ведомството за марки и дизайни на Общността и експерти от национални и регионални ведомства по интелектуална собственост. Събитието се провежда в централата на OHIM в Аликанте. Делегатите се запознават с актуална информация относно проекти на Конвергентната програма (Хармонизиране на […]

The post Съгласуване на практики за търговски марки appeared first on IP Bulgaria.

практики за търговски маркиДнес е втория ден на 12тата Среща по съгласуване на практики за търговски марки между Ведомството за марки и дизайни на Общността и експерти от национални и регионални ведомства по интелектуална собственост. Събитието се провежда в централата на OHIM в Аликанте.

Делегатите се запознават с актуална информация относно проекти на Конвергентната програма (Хармонизиране на практиката по класифициране на стоки и услуги; Абсолютни основания – фигуративни марки; Относителни основания – вероятност за объркване; Конвергентни проекти за промишлен дизайн).

В рамките на срещата се представят и редица други теми, включително Фонда за сътрудничество и други проекти за международно сътрудничество. Присъстват представители на всички национални и регионални ведомства по интелектуална собственост от Европейския съюз, заедно с участници от шест извъневропейски страни, Европейската комисия и СОИС. На събитието присъстват и представители на потребителски асоциации.

OHIM

The post Съгласуване на практики за търговски марки appeared first on IP Bulgaria.