Екипът на IP Consulting с награди в сферата на патентите и интелектуалната собственост

Екипът на IP Consulting с награди в сферата на патентите и интелектуалната собственост.

Горди сме да споделим за получените две награди за екипа ни за дейността, която реализираме, а именно: Patent Advisory Firm of the Year 2022 и Intellectual Property First of the Year 2022.

Награди в сферата на патентите и интелектуалната собственост

Годишните награди на Corporate INTL отбелязват отлични постижения за водещите световни консултанти и финансисти в редица страни по света. Наградите отбелязват тези, които са постигнали успех през последните 12 месеца и които са показали отлични постижения не само в експертизата, но и в обслужването. За всички категории се извършва подробно проучване чрез независими изследователски и редакторски екипи. След това се създава кратък списък от до 5 потенциални победители в съответната категория.


IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина. Компанията е носител на редица награди в сферата на патентите, търговските марки и промишлените дизайни.


Правната закрила на патентоспособното изобретение в България се предоставя с патент след експертиза от Патентно Ведомство. Патентът удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими.