Регистрация на търговска марка в Корея

В продължение на нашата инициатива прилагаме и сертификат за регистрация на марка в Корея.

Със съдействието и координацията на нашия екип клиентът ни има успешна регистрация на марка в Корея, което му дава възможност да извършва свободно своя бизнес.

Важно е бизнесът да има ясна представа за териториите, където оперира и да изгради своята стратегия за успешна закрила на марката си на всяка друга индустриална и интелектуална собственост.

търговска марка в Корея


IPConsulting® е консултантска агенция за защита на интелектуална собственост, подготвена да регистрира и защити Вашата търговска марка.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Да Ви посъветва как да печелите от Вашата търговска марка и да увеличите печалбите си.

Във времето на глобална икономика интелектуалната собственост е част от успешната стратегия за доминиране на пазара в условията на жестока, а често и нелоялна конкуренция.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина. Вижте международна регистрация на марка.


Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Не може да се регистрира като марка и знак, който не е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и / или не може да бъде представен графично.