EUIPO – промишлен дизайн без индивидуален характер

Казусът

PhiAcademy GmbH, представлявани от IP Consulting Ltd обжалват Процедурата за обявяване на недействителност на промишлен дизайн RCD, No ICD 109 762 пред Трети Апелативен Състав на EUIPO.

С решение от 25.10.21 г., Съставът отменя обжалваното решение. Обявява недействителността на оспорвания промишлен дизайн.

Сравняваните дизайни са следните:

промишлен дизайн

Сходства между сравняваните дизайни

И двата дизайна представляват апликатори за подкожни импланти. Дизайните съвпадат по цялостната си структура на издължена писалка. Тя се състои от горен заоблен конус в бяло, средна част в бяло с две вдлъбнатини в противоположни страни в синьо и правоъгълен бял бутон в средата над метален винт, метален цилиндричен пръстен и долна част, права в страните и заоблена в долната част, последвана от син бутон. 

Разлика между сравняваните дизайни

Дизайните се различават само с един допълнителен син правоъгълен бутон в долната част на оспорвания RCD, който липсва в предходния дизайн. 

Индивидуален характер

В съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от CDR регистриран промишлен дизайн на Общността се счита за притежаващ индивидуален характер, ако цялостното впечатление, което той създава у информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава у този потребител всеки промишлен дизайн, който е бил предоставен на обществеността преди датата на подаване на заявката за регистрация или, ако се претендира за приоритет, датата на приоритета. Параграф 2 от същата разпоредба установява, че при оценката трябва да се вземе предвид свободата. 

Свобода на дизайна

Колкото по-голяма е свободата на дизайнера при разработването на оспорвания дизайн, толкова по-малка е вероятността незначителните разлики между спорните дизайни да са достатъчни, за да създадат различно цялостно впечатление у един информиран потребител.

Информирани потребители 

„Информираният потребител“ по смисъла на чл. 6 CDR не е нито производител, нито продавач на продуктите, в които въпросните дизайни са предназначени да бъдат вградени или върху които са предназначени да бъдат приложени. Без да е дизайнер или технически експерт, информираният потребител познава различните дизайни, които съществуват в съответния сектор. Освен това притежава определена степен на познание по отношение на характеристиките, които тези дизайни обикновено включват, и в резултат на интереса си към съответните продукти проявява относително висока степен на внимание, когато ги използва

Цялостно впечатление

Индивидуалният характер на дизайна е резултат от различното цялостно впечатление от гледна точка на информирания потребител. Има се предвид по отношение на съществуващия корпус от дизайни, като се вземат предвид разликите, които са достатъчно изразени, за да създадат различно цялостно впечатление, и се отхвърлят разликите, които не влияят на цялостното впечатление.

Заключение

Жалбата е основателна. Оспорваното решение следва да бъде отменено, а оспорваният RCD – обявен за недействителен поради липса на индивидуален характер – член 25, параграф 1, буква б) във връзка с член 6 от КРС.