Европейска търговска марка (EUTM) – регистрация

Регистрация на търговска марка – Регистрацията на Европейска Търговска марка дава права на притежателя й за територията на целия Европейски съюз – всички държави членки.

регистрация на марка на общността

Правата върху европейска търговска марка се придобиват чрез регистрация и имат действия от датата на заявяване (или на приоритет, ако има претецнция за такъв).

Европейската търговска марка дава еднакви изключителни права на теритроията на всяка едана от държавите – членки, които са напълно приравнени с правата на търговска марка, регистрирана по национален ред.

Регистрацията на европейска търговска марка е бърза – около 4 – 6 месеца, като първоначалната валидност на марката е 10 години. Европейската марка на общността може да се подновява за последващи период от по 10 години без ограничение във времето.

Системата за марката на Европейския съюз се състои от една процедура по единна регистрация, която предоставя на нейния притежател изключително право в 27-те държави — членки на Европейския съюз.

Европейска търговска марка на общността – територия

Приложното поле на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (РМЕС) обхваща определени територии, които имат специални отношения с държавите — членки на ЕС. Статутът съгласно правото на ЕС на някои от засегнатите територии в списъка по-долу се определя от Службата заедно с Европейската комисия. Част от територията на ЕС са и Åland Islands, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin (FR), French Guiana; Réunion; Azores, Madeira, Ceuta and Melilla, Canary Islands и Mayotte.

 


IPConsulting ® е създадена през 2001 година с цел за да отговори на нуждите на бизнеса от комплексно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост. Ние предоставяме услуги в областта на марки, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права. Работим по казуси за защита на конкуренцията и защита на потребителите.

Предлагаме на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз. Много успешно работим в съседните ни държави Румъния, Сърбия, Северна Македония, Косово, Турция. Също така и навсякъде, където бизнесът има интереси – Северна и Южна Америка; Китай, Япония, Русия; Близкия Изток, Австралия и много други.