Европейски патент, регистриран чрез Европейско патентно ведомство

Европейското патентно ведомство / European Patent Office (ЕПВ/EPO) е основано през 1977 г. с Европейската патентна конвенция. Трите официални езика на ЕПВ са английски, френски и немски. Заявки за европейски патент могат да се подават във всеки един от тях. Европейските патенти (European Patent) осигуряват защита не само в 38-те държави-членки на Европейската патентна организация, но и в две държави на разширение (extension states) и четири държави на валидиране (validation states) . Това представлява район с около 700 милиона жители.

IP Consulting предлага на клиентите си пълно обслужване във връзка със закрила на Европейски патент – от проучване, заявяване, представителство, регистрация, валидизация и поддържане.

В приложеното изображение са видни дъжавите, в които Европейскя патент може да бъде валидизиран и да има действие.           европейски патент


IPConsulting ® е създадена през 2001 година с цел за да отговори на нуждите на бизнеса от комплексно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост. Ние предоставяме услуги в областта на марките, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, авторски и сродни права. Работим по казуси за защита на конкуренцията и защита на потребителите. Ние предлагаме на клиентите си пълно обслужване в сферата на интелектуалната собственост в България и Европейския съюз. Защитата на интересите на нашите клиенти, защитата на конкуренцията и защитата на потребителите и сред основните приоритети на предлаганите от нас услуги.