Специфични моменти при подаването на заявка за европейски патент

европейски патентИнтересът към регистрирането на европейски патент в поддържа високи нива, а все по-често заявителите са китайски граждани и фирми.

Същевременно, таксите за подаване на заявка за регистрация на патент например в Япония или САЩ, са по-ниски отколкото в Европа.

Когато се подаде заявление за регистрация на европейски патент, таксата се изчислява отделно за всяка държава.

След като ЕПВ разреши регистрацията, заявителят може да избере държавите, в които патентът му да има действие. Лицето или организацията, подало заявление за регистрация на патент може да избере тези държави измежду страните-членки, посочени при подаването на новата заявка. Целта на тази процедура е да се гарантира ефективна закрила на правата за конкретния обект на интелектуална собственост.

Посочването на дадена държава, в която патента да има действие се удостоверява със заплащането на съответната такса, която е фиксирана. Само страните членки на Европейската патентна конвенция, за които заявителят е платил такса следва да вземат решение по отношение регистрирането на патента. Техният брой постоянно се мени и всеки заявител има право да избира измежду държавите, които са членки на Европейската патентна конвенция към момента на подаване на заявлението за регистрация.

Лицето или организацията, подали заявка за регистрация на Европейски патент разполага с три месеца да извърши необходими процедури.

Ако патента няма да се прилага в много страни, периодът от три месеца е напълно достатъчен. Ако обаче държавите, в които заявителят желае неговия патент да бъде официално регистриран са повече, би било разумно да премине през сложните процедури по одобряване на действието на патента преди да подаде самата заявка. Всяка държава има различни изисквания, бюрократични процедури, такси и т.н. Всички документи, свързани с регистрацията на патента следва да бъдат преведени на официалните езици, изисквани от съответните страни.

Страните членки, за които не се изисква повторен превод при регистрация на европейски патент не се изисква отново са Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Люксембург, Монако, Лихтенщайн, Ирландия и Албания.

Хърватия, Дания, Холандия, Швеция, Исландия, Унгария, Финландия и Норвегия изискват превод само на претенциите, ако основният език на заявлението е английски.

По отношение на Латвия, Литва, Словения и Македония претенциите трябва да бъдат преведени на местния език без значение от основния език на заявката за регистрация на европейски патент.

Автор: Надежда Драгомирова