Фигуративна марка, регистрирана след решение на Апелативния борд на OHIM

Подадено е заявление за регистрация на показаната тук фигуративна търговска марка за стоки и услуги по Ницската класификация 9, 10, 41, 42 и 44. Експерт на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM отхвърля заявката в нейната цялост, тъй като счита, че не отговаря на изискванията за регистраци съгласно член 7(1)(b) и 7(2) на Регламента […]

The post Фигуративна марка, регистрирана след решение на Апелативния борд на OHIM appeared first on IP Bulgaria.

фигуративна маркаПодадено е заявление за регистрация на показаната тук фигуративна марка за стоки и услуги по Ницската класификация 9, 10, 41, 42 и 44. Експерт на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM отхвърля заявката в нейната цялост, тъй като счита, че не отговаря на изискванията за регистраци съгласно член 7(1)(b) и 7(2) на Регламента относно марка на Общността.

Заявителят обжалва решението на експертизата.

Според Апелативния борд на OHIM, оспореният знак не се състои от проста линия, а по-скоро от съчетание от 22 черни точки, образуващи крива с по-широка форма в краищата и по-тясна форма в средната си част. Всъщност, точките са комбинирани в различни размери и така образуват крива с променлива ширина. Именно поради тази причина, според Апелативния борд оспорения знак не може да се разглежда като изключително опростен вариант на основна геометрична форма. Няма информация оспореният знак да представлява опростен вариант на основна форма, която обичайно се използва за дадените стоки или услуги, нито е добре известен факт, произтичащ от общи познания или от ежедневието, че такъв знак е банален или често срещан.

Твърдението, че всички стоки и услуги са свързани с медицината, не е достатъчно, за да се определи, че оспореният знак не е отличителен по отношение на всички такива стоки и услуги.

Всъщност, оспорения знак ще се възприема като обозначение за произход, например, когато се използва като лого на стоките или върху тяхната опаковка. Според мнението на Апелативния борд, заявената търговска марка не е общоприета за посочените в заявката за регистрация стоки и услуги. Не са представени солидни аргументи по отношение на това защо тя няма да бъде способна да разграничи стоките и услугите на заявителя от тези на конкурентите му. В заключение, Апелативният борд на OHIM счита, че заявената марка има поне минималната степен на отличителност, необходима за преодоляване на бариерата, заложена в член 7(1)(b) на Регламента относно марката на Общността.

След решението на Апелативния борд, процесната фигуративна марка е приета за публикация за всички стоки и услуги, за които е заявена.

Източник: OHIM

The post Фигуративна марка, регистрирана след решение на Апелативния борд на OHIM appeared first on IP Bulgaria.