Напредък на инициативата за хармонизация на класовете за стоки и услуги

В края на ABBC срещата през май 2013, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM със задоволство съобщи за важен напредък, постигнат във връзка с инициативата за индивидуални термини в заглавията на класовете за стоки и услуги от Ницката класификация, в рамките на Конвергентната програма. Положените усилия бяха в интерес на национални ведомства за интелектуална […]

стоки и услугиВ края на ABBC срещата през май 2013, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM със задоволство съобщи за важен напредък, постигнат във връзка с инициативата за индивидуални термини в заглавията на класовете за стоки и услуги от Ницката класификация, в рамките на Конвергентната програма.

Положените усилия бяха в интерес на национални ведомства за интелектуална собственост, Ведомството за интелектуална собственост на Бенелюкс BOIP и OHIM, които предприеха хармонизиран подход в отговор на решените на Съда на Европейския съюз по дело C-307/10 “IP Translator”, което счита определени общи посочвания за недостатъчно ясни и неточни, за да бъдат класифицирани, но не конкретизира, кои подлежат на класифициране и кои не.

За по-малко от година бе постигнато споразумение, което ще доведе до съставянето и публикуването на Общо комюнике на уеб-страниците на всички участващи ведомства. Предвижда се това да бъде осъществено до края на настоящата година. Комюникеро ясно ще очертае резултатите от инициативата за индивидуални термини в заглавията на класовете за стоки и услуги и нейното въздействие върху европейските практики в сферата на интелектуалната собственост, както и кога и от кого тази обща практика ще бъде изпълнявана. Реализацията от страна на европейските ведомства по интелектуална собственост ще бъде на доброволни начала.

Ведомството за европейски марки и дизайни би искало да благодари на всички национални ведомства и BOIP, както и на участвалите потребителските организации за тяхната всеотдайност и ангажираност при реализирането на тази цел.

Източник: OHIM

Разгледайте също: