Хармонизация на Ведомството за индустриална собственост на Чехия

Ведомството за индустриална собственост на Република Чехия вече е част от Общата хармонизирана база данни за класификация на стоки и услуги. В резултат на това пълният превод на чешки език на Общата хармонизирана база данни вече е достъпен за всички потребители посредством приложението TMclass. Това е най-новото разширение на проекта за хармонизация на стоки и […]

TMclass - ЧехияВедомството за индустриална собственост на Република Чехия вече е част от Общата хармонизирана база данни за класификация на стоки и услуги.

В резултат на това пълният превод на чешки език на Общата хармонизирана база данни вече е достъпен за всички потребители посредством приложението TMclass.

Това е най-новото разширение на проекта за хармонизация на стоки и услуги, който напредва непрекъснато от самото си създаване насам. Включването на Ведомството за индустриална собственост на Република Чехия в „Хармонизираната общност“ е още една стъпка към този общ проект; разраствайки се, той създава допълнителни ползи за европейските потребители подобрявайки предвидимостта.

Източник: OHIM