Университетска мрежа на OHIM – първа публикувана дисертация

Университетската мрежа на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, която обхваща 23 европейски университета, обединява студенти по интелектуална собственост и изследователи от целия Европейски съюз. Университетската мрежа, част от OHIM Академията, е публикувала на своя сайт първата дисертация на един от своите членове. Дисертацията на д-р Yann Basire е озаглавена: Les Fonctions de la […]

университетска мрежаУниверситетска мрежа на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, която обхваща 23 европейски университета, обединява студенти по интелектуална собственост и изследователи от целия Европейски съюз.

Университетската мрежа, част от OHIM Академията, е публикувала на своя сайт първата дисертация на един от своите членове. Дисертацията на д-р Yann Basire е озаглавена: Les Fonctions de la Marque – Essai sur la coh?rence du r?gime juridique d’une signe distinctif . OHIM с особено задоволство публикува тази разработка, която не само е получила най-високата оценка, която може да бъде присъдена във Франция, но съвсем наскоро е била удостоена и с награда в рамките на конкурс за научни разработки. Yann Basire подготвя своята разработка под ръководството на професор Yves Reboul, бивш генерален директор на CEIPI (Център за международни изследвания на интелектуална собственост) в Страсбург. Д-р Basire, преподавател по право, продължава своята академична кариера в сферата на правата върху интелектуална собственост, бе представен пред Ведомството за европейски марки и дизайни на 6 и 7 май, 2013г и участва в дискусиите по време на последната Изследователска сесия на Университетската мрежа.

Публикуването на дисертации на членове на Университетска мрежа ще позволи на OHIM да създаде лесно достъпно, онлайн „хранилище“ за научни разработки от световна класа на някои от най-ярките млади учени в сферата на интелектуалната собственост, в областта на системите на европейската търговска марка и европейския промишлен дизайн, както и по теми, свързани с упражняването на права на интелектуална собственост в Европа.

Източник: OHIM