Нов вариант на TMView

Втората версия на TMView предлага нови функции, които целят да улеснят потребителите, включително допълнителни опции за търсене и селектиране. Освен това, извършено е разширение, което включва търговски марки от ведомствата на Литва, Румъния и Швеция. С това обогатяване TMView вече предлага достъп до почти седем милиона търговски марки от седемнадесетте участващи ведомства. TMview е безплатен Интернет инструмент, […]

TMViewВтората версия на TMView предлага нови функции, които целят да улеснят потребителите, включително допълнителни опции за търсене и селектиране.

Освен това, извършено е разширение, което включва търговски марки от ведомствата на Литва, Румъния и Швеция. С това обогатяване TMView вече предлага достъп до почти седем милиона търговски марки от седемнадесетте участващи ведомства.

TMview е безплатен Интернет инструмент, позволяващ на потребителите да търсят в бази данни действащи търговски марки, регистрирани в големи ведомства по интелектуална собственост. Изключително успешният инструмент за търсене действа от 13 април 2010г., и от тогава е бил използван от над половин милион посетители от 170 различни държави.

Научете повече на:www.tmview.europa.eu

Източник: OHIM

Вижте също софтуер за наблюдение на търговска марка.