Значение на неотличителните слаби компоненти на търговските марки

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщи, че ведомствата по интелектуална собственост, които изпълняват проекта Common Practice, са публикували на своите уеб страници Общо комюнике, в което подробно се описва общата практика на 25-те страни членки на Европейския съюз и три ведомства извън ЕС. За да се оформи Common Practice в сегашния си вид, участващите […]

The post Значение на неотличителните/слаби компоненти на търговските марки appeared first on IP Bulgaria.

търговските маркиВедомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщи, че ведомствата по интелектуална собственост, които изпълняват проекта Common Practice, са публикували на своите уеб страници Общо комюнике, в което подробно се описва общата практика на 25-те страни членки на Европейския съюз и три ведомства извън ЕС.

За да се оформи Common Practice в сегашния си вид, участващите организации подробно са анализирали и обсъдили значението на неотличителните/слабите компоненти на търговските марки за преценяване вероятността от объркване или заблуждение, ако се приеме, че стоките и/или услугите са идентични.

Конкретно са посочени следните ключови моменти:

·        Определяне на това кои търговски марки са предмет на оценка на отличителния характер

·      Определяне на критерия за оценяване отличителния характер на марката

·    Определяне на ефекта върху вероятността от объркване, когато общите компоненти имат ниска степен на отличителност

·        Определяне на ефекта върху вероятността от объркване, когато общите компоненти не притежават отличителност

Общата практика е резултат от взаимодействието между ведомства за търговски марки от Европейския съюз в контекста на Конвергентната програма и има за цел да засили прозрачността, сигурността и предвидимостта както за експертите, така и за потребителите.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността

The post Значение на неотличителните/слаби компоненти на търговските марки appeared first on IP Bulgaria.