Престъпления, свързани с интелектуална собственост във Великобритания

На 10 октомври UK IP crime group публикува годишен доклад, обхващащ съществуващи и нови разработки, свързани с фалшифицирането и пиратството, най-вече тези, разработени през Интернет. Наред с информация и статистически данни относно действията на правоприлагащи органи, полиция, митници и индустриални асоциации във Великобритания за периода 2013/2014, докладът подчертава значимостта на сътрудничеството между правоприлагащите органи, правителството […]

ВеликобританияНа 10 октомври UK IP crime group публикува годишен доклад, обхващащ съществуващи и нови разработки, свързани с фалшифицирането и пиратството, най-вече тези, разработени през Интернет. Наред с информация и статистически данни относно действията на правоприлагащи органи, полиция, митници и индустриални асоциации във Великобритания за периода 2013/2014, докладът подчертава значимостта на сътрудничеството между правоприлагащите органи, правителството и индустрията и широката общественост.

Сътрудничеството с обществеността значително се е засилило през последната година, което предполага нарастваща осведоменост сред широката общественост относно престъпността, свързана с различни аспекти на интелектуалната собственост – за периода от Crimestoppers (независима благотворителна организация, която подпомага прилагането на закона при локализиране на престъпници и разрешаване престъпления, позовавайки се на сигнали и информация от страна на потребителите), са докладвани 2,423 случая на евентуални престъпления – 25% повече от миналата година.

Според проучване, проведено сред великобританските потребители, 90% от участниците считат, че фалшифицирането е морално погрешно. Все пак, 18% признават, че понякога купуват фалшив алкохол, а 16% дори и фалшиви медикаменти.

Тези резултати са в съответствие с миналогодишното проучване на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, озаглавено Европейските граждани и интелектуалната собственост: Възприемане, осведоменост и поведение, което разкрива, че на европейско ниво, 96% от гражданите смятат, че е важно интелектуалната собственост да се защитава, тъй като тя подкрепя иновациите и креативността, а 75% считат за неприемливо да купуват фалшиви продукти. Тази добра осведоменост обаче, изглежда не се отразява в достатъчна степен в поведението на отделните потребители, тъй като според една трета от участвалите в проучването, купуването на фалшиви стоки може да бъде оправдано по различни причини.

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността