Международна регистрация на марка без закрила в ЕС

Поради вероятност от объркване от страна на англоезичната част от потребителите, на международна регистрация на марка № 1 494 022 е отказана защита по отношение на Европейския съюз.

Решението е постановено от EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост) след опозиция, подадена от IPConsulting от името на техния клиент Тед инвест ЕООД.

Случаят

регистрация на марка

Опонентът подава опозиция срещу всички стоки на международна регистрация, обозначаващи Европейски съюз № 1 494 022, фигуративна търговска марка.

 

търговска маркаОпозицията се основава на регистрация на марка на Европейския съюз № 13 125 877, фигуративна търговска марка.

Вероятност от объркване на потребителите

Стоките и услугите, на които се основава опозицията, се считат от EUIPO за идентични със стоките оспорената търговска марка. В настоящия случай стоките, за които е установено, че са идентични, са насочени предимно към бизнес клиенти със специфични професионални познания или опит.

Сравнение на противопоставените търговски марки

Според Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO, знаците са звуково и концептуално сходни до средна степен.

В производство по опозиция срещу регистрация на марка на ЕС, като основание може да се посочи европейска търговска марка, чиято регистрация би повлияла неблагоприятно върху закрилата на първата марка. Това е в сила дори и само във връзка с възприятието на потребителите в част от Европейския съюз (18/ 09/2008, C-514/06 P, Armafoam, ЕС: C: 2008: 511, § 57). Принципа се прилага по аналогия за международните регистрации, посочващи Европейския съюз.

Оценката на вероятността от объркване от страна на потребителите зависи от множество елементи. По-специално от признаването на по-ранните търговски марки на пазара, връзката, която може да бъде направена с регистрираните марки, и степента на сходство между търговските марки и между идентифицираните стоки.

Стоките са идентични. В такива случаи разликите между знаците трябва да са значителни и релевантни до степен, която позволява на потребителите безопасно да ги различават и да изключи вероятността от объркване. В настоящия случай разликите между знаците са недостатъчни, за да позволят на съответната общественост безопасно да прави разлика между конфликтните търговски марки.

Заключение

Опозицията е добре обоснована по отношение на регистрация на европейска марка № 13 125 877. От това следва, че на оспорената търговска марка трябва да бъде отказана за защита на територията на ЕС.